สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดค้อนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก