สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แมงกานีสไดออกไซด์สำหรับกระบวนการสกัดยูเรเนียม