สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดอุปกรณ์นำเข้าอย่างสมบูรณ์