สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงการช่วยเหลือการก่อสร้างแห่งชาติบด