สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซ่อมมือถือคั้นทองแดงในอินเดีย