สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องบดย่อยคือ啥