สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดธุรกิจแอมป์อุตสาหกรรมเท็จ