สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีค้อนขับเคลื่อนขนาดเล็ก