สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เปลี่ยนตะกรันเหล็กเป็นซีเมนต์