สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มินิเด็นท์คั้นคอนกรีตรับจ้าง