สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชีวมวลตันหม้อไอน้ำด้วยตนเอง