สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราวระเบียงราวบันไดชุดแม่พิมพ์คอนกรีต