สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวอย่างรายงานการเยี่ยมชมเครื่องบด