สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องขุดทองขนาดเล็กที่นำเสนอโดย