สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงสร้างเครื่องบดและชื่อชิ้นส่วน