สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม่มีโรงงานผลิตกรวยที่ใช้ประโยชน์กรวยขายออสเตรเลีย