สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานปูนซีเมนต์แม็กในรัฐอัสสัม