สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำทรายประดิษฐ์รุ่นที่ห้า