สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชนิดใหม่หินปูนหินหินแร่หินกรามบดของ