สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิดีโอเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดเล็กในแอลจีเรีย