สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบรกเกอร์ซีเมนต์แบบหลายค้อน