สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์การแปรรูปหินกรวดตะกรันที่หักพังแบบสามขั้นตอน