สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่ทองคำไซโลคั่นแม่เหล็กควอตซ์