สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนสำหรับนิวฮอลแลนด์โรงสีค้อน