สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องเนื้อเยื่ออดีตเสี้ยว