สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หัวลูกกรงสำหรับการประมวลผลแร่เหล็ก