สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงผลิตน้ำมันกี