สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกัดผู้ผลิตที่ดีที่สุดในโลก