สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวอย่างจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน