สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นแอมโมเนียไนเตรตในการผ่านการตรวจสอบ