สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประโยชน์พืชสำหรับเหล็กออกไซด์จากแร่อะลูมิเนียม