สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เราขออภัยสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม