สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค่าใช้จ่ายต่ำเครื่องจักรทำเหมืองถ่านหิน