สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองแร่โรงงานสิ่งที่เป็นแกนหลักของสิ่งที่เป็น