สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นโรงโม่บดหรือเครื่องบด