สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอชุดอุปกรณ์บดแกนไต้หวัน