สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การลดผลกระทบด้านลบของโครงการขุดและการกำหนดแผนบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม