สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำกะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพาสเจอร์ไรส์