สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่เหล็กสำหรับและแร่แร่เหล็ก