สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลักษณนามลักษณนามสำหรับฟังก์ชั่นโรงงานแปรรูปแร่