สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กานาจดทะเบียนการขุดขนาดเล็ก