สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อกำหนดสำหรับคอนกรีตในเสาเข็มเจาะแบบเปียกที่ผ่านกระบวนการ