สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดหนาแน่นรวมตันอินเดียต่อลบม