สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรการขุดผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตสี่ชุดของผลิตภัณฑ์คืออุปกรณ์บดและวัตสันทรงกลมบด