สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สวิตช์สั่นสะเทือนสำหรับเครื่องบดอินเดีย