สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบีบอัดและคัดกรองมือถือเพื่อจ้างแอฟริกาใต้