สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการอุปกรณ์การประมวลผลเฟลด์สปาร์