สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพ