สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำลังการผลิตเม็ดหม้อไอน้ำที่