สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เทคโนโลยีการลดฝุ่นของเครื่องบดถ่านหิน